Je tam ďura

Blaf

Je tam ďura v postřodku oceánu.
Je tam ďura v postřodku oceánu.
Je tam ďura, je tam ďura,
Je tam ďura v postředku oceánu.

Je tam klada v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam klada v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam klada, je tam klada, je tam klada v tej ďuře v samym postředku oceánu.

Je tam synk na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam synk na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam synk, je tam synk, je tam synk na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu

Je tam žaba na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam žaba na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam žaba, je tam žaba, je tam žaba na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.

Je tam garb na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam garb na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam garb, je tam garb, je tam garb na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.

Je tam mucha na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam mucha na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam mucha, je tam mucha, je tam mucha na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.

Je tam hrč na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam hrč na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam hrč, je tam hrč, je tam hrč na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.

Je tam blecha na tej hrči na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam blecha na tej hrči na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam blecha, je tam blecha, e tam blecha na tej hrči na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.

Je tam bua na tej bleši na tej hrči na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam bua na tej bleši na tej hrči na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.
Je tam bua, je tam bua, je tam bua na tej bleši na tej hrči na tej muši na tym garbu na tej žabě na tym synku na tej kladě v tej ďuře v samym postřodku oceánu.