Izidor Kopecki

Blaf

Izidor Kopecki jak se wrócił z Polski
Ztracił z twarze wroski
Do wtedy paszowoł, dewizy przedowoł
Miynił za porno obrozki
Jedna wiec mu chybiała
Baba co by mu dała  

A w Polskim Cieszinie na drugim perónie
Uzdrził wyżranóm kość
Na sebóm rozmyśloł, potym se powiedzioł
Wekslowanio uż móm dość
Towor na glajz wywalił
Babym z banhofu zbalił

Izidor Kopecki ja se wrócił z Polski
Ztracił z twarze wroski
Do wtedy paszowoł, dewizy przedowoł
Miynił za porno obrozki
Jedna wiec mu chybiała
Baba co by mu dała

Pochodził z Ropicy, w Bukowcu celnicy
W rownoszatu zielónym
Po słóżbie U Lipy, przi sykotu pipy
Dostali nowego kolegym 
Uż paszeraków chyto
Staróm w ryfle łoblyko