Indiani

Blaf

Jak my byli kiejsi mali
Chcieli my być kowboji
A teraz my nie sóm mali
A sóm my co? Indiani !!!

Hu ha hu ha Bez tomahawku a bez skalpu
Hu ha hu ha Nikierzi aj w brylach
Hu ha hu ha Dobrzi, źli a tetowani
Hu ha hu ha A nie umiymy strzylać

Kolem ognia skoczymy
A śpiywómy se łu łu łu łu
Manitou se na nas śmieje z miesiónczka
U kulu je prziwiónzany
Naczelnik Staro Struktura
W moji kapsie u trenyrek jego wkladnio ksiónżka

Hu ha Hu ha Jego mustang w moji staji
Hu ha Hu ha Jego squaw w mojim wigwamu
Hu ha Hu ha Ón se teraz strasznie boji
Hu ha Hu ha Co też beje po ranu

Miesiónczek zaszeł za mroki
A Manitou usnył
Ohniwo woda zebrała za swoje
Gdosi na mie po ranu
Kibel wody flusnył
Jo u kulu a naczelnika widzim we dwoje

Hu ha Hu ha Mój mustang je w jego staji
Hu ha Hu ha W jego trenyrkach moja ksiónżka
Hu ha Hu ha Moja squaw mu obiod warzi
Hu ha Hu ha Nie dożijym se miesiónczka
Hu ha Hu ha łu łu łu łu łu łu łu łu
Hu ha Hu ha łu łu łu łu łu łu łu łu