Ich habe

Blaf

To snad nie myślisz ważnie iść w tej ksziltówce?
Boże, a w tych szpinawych galatach!
Ale już se przewlykej! Nie powiym do lasa, ale do rynku?!
Co se o nas ludzie pomyślóm?!

Ich habe spórnóm babe…

O kierej żeś se zaś wczora przismycził?
Aha tak hned potym jak my szli spać! To je fakt chytre!
To ci teda żerym! A z kim żeś wubec był?
Co? Że ci je szpatnie? Dobrze ci tak! Yny se to użij!

Ich habe spórnóm babe…

To snad ni ma możne! Zaś tako nisko wypłata!
Jak to że nie sóm premie?! 
Co tam wlastnie w tej robocie robisz, że mosz fórt tak mało?
Dyć jo zarobim wiyncej jako ty!
Że cie ni ma gańba chodzić do chaupy z takóm almużnóm!

Ich habe spórnóm babe…

Zkiyl zaś tu je tela błota w tej przedsiyni?
Dyć żech tu wczora zamiatała!
A co w kuchyni tyn bordel?!
Tyn kosz zaś bedym wynoszać jo?!
Snad żeś se zaś nie golił?! Pełno fusów na umywadle!
A co ta niewypuszczóno wanna
gl gl gl…

Ich habe keine babe…
Ich habe babe nicht!