Goralia

Blaf

Pod Jablónkowskimi barabiznami
Leżały baby z dźwigniónymi sukniami
A jo se wracoł ze zabawy prawie
Trzicet halyrzi w lewej kapsie na dnie
Do chaupy zdrowy chcym dónść każdopadnie

Na stanowiszczu leżi flaszka z horzczice
Wylizujóm jóm sztyrzo syncy z Bystrzice
Na zadku ryfle za sto a cosi bonów
W usziskach brzmi im bigbit od Bidonów
Rynce czyrwóne - ni od pomidorów

Za chwile majak, uż mie wiezie sanitka
Synków z Mietlarnie isto czako zachytka
Do chaupy zdrowy dzisio żech nie doszeł
Możno by pómógła hełma znaczki Bell
Eszcze że pojistke wczora żech uzawrzeł