Folkarzi

Blaf

Folkarzi, folkarzi
uż żech z wami skóncził
jedynie tak eszcze tu tych pore wyjimek
uż niestojim o to
abych wedle szkaredej
tlamy króla folku miół urobióny snimek
Uż niestojim o to 
abych żech  chlastoł s tym
co posłoł do pr.. do pr.. do pr..
wszecki galaneczki
raczi bande z Jabłónkowa
gitare a dym
a hónym do Sztadwaldu
kulać pełne beczki

U ognia śpiywać
a niebreczeć nad tym
że nie sóm moji kamoszi 
ty folkowe obludy
pieśniczki sóm pieśniczki
człowiek je człowiekym
gitara, hóśle, basa, banjo
a chciało by to dudy

Dudy niesóm,...

Za Jabłónkowym siedym mil
Mánesowo stezka
Slezski dni a gorola
u Stania a u Bullawy
Bolero a Żid
u Rumcajza, w Ameryce
u Szklorza a Allegro
aj z urwanóm strunóm
szou wystrzidało klid

endżo, endżo, beeeendżo

Girowa a Połóm
Kozubowa, Slavíč
Stożek pak Jenieckr
Kawica, Nowina
pore półek warzónki
dwa piwa, sedma wina
szóstego Baworaka
móm porzódnego draka

Draka, draka, abraka, dabraka