Film

Blaf

Nima to wubec dobre!
Zastaw to! Wróc to zpatki!
Kdo napisoł tyn scenarz?	
Do se to eszcze zmiynić?
Ty zruszóne żiwoty
Ty roki w kryminale
Ty upłakane oczi
To przeca niechcesz toczić

Zkuś to całe przekopać!
Stopni to! Dej to zpatki!
Czymu go szpiczkowali?	
Aż tak go wytoczili?	
Ty zruszóne żiwoty
Ty roki w kryminale
Ty upłakane oczi
To przeca niechcesz toczić	

Szpatnie, eszcze roz szpatnie!
Zastaw to! Wróc to zpatki!
Czymu mioł gwer u sebie?
Czymu se nieowladnył?
Ty zruszóne żiwoty	
Ty roki w kryminale
Ty upłakane oczi
To przeca niechcesz toczić

To przeca przynść nimoże!
Przerób to całe! Znowa!
Jaki to weźnie kóniec?
Kdo je na tym nejgorzi?
Ty zruszóne żiwoty?
Ty roki w kryminale?
Ty upłakane oczi?
Jako film można - ale....