Eroplan

Blaf

Eroplan sie dźwignył z Mosznowa nad mroki
Ostatn'ch roz lecioł, to uż sóm trzi roki
Bez padaku wdycki móm kapke bobany
Letuszka nóm rozdowo bómbóny
Tak se ji pytómy, jeśli mo narozki
Focimy przez okno jak ptoszki, obrozki
Nad czorne pobrzeżi pómału klesómy
Podwozek na ziymi – klaskómy

Burgas – Primorsko cesty godzina
Cieszimy se na morze, to ta prziczina
Czymu my tu sóm na pioskowe plaże
Ale bacha bo sie spoli, gdo sie nie maże

Spasitel z wyhlidki se dziwo na fale
O naszóm bezpieczność dbo nieustale
Rudo wlaje wlajka, mómy iść precz z wody
Spasitel nas wygnoł do gospody
Zagorka je piwo, też aj Kamenica
Z radia tu nie gro Gott, Nohavica
Ani mi nie woło z wyprawen Pawera
Urlop jako mo być, no nadhera

Małe rybki caci, pieczóne ziymioki
Giros, palaczinki, miynso na grylu
Smażóny amur, żralok, sacz a szopski sałot
Blagodarja - dziynki

Letuszka w letadle zaś graje diwadlo
Uż my sóm w Mošnowie, dobrze to dopadło
Za tydziyń na Slezskich, grómy z Bidonami
Zuzka tam tańcuje z Jackami
Rojberka a stryki, warzónka ze szpyrkami
Jelito z kapustóm, folklor je bez granic
Sice wiyncej ludzi prziszło na Gorola
Obeszło sie ale bez parazola

Lato już dojyżdżo, finiszujymy
Do jesiyni z motykóm sie przekopiymy
A na Wacława przijedzie Papież
Tego, gdo go nie musi, jo nie musim też
Kropka!