Atómowy Kapturek

Blaf

Rano, rano, raneczko
Jak wylazło słóneczko
Mama Kapturka wzbudziła
Hned mu befel przidzieliła
Do do babci do Beskid zóndziesz
Wierzim, że to lahko nóndziesz
Szmaruj! - prawi tata na to
Sytuacyj je napiónto

Słóneczko wysoko nad sosnóm
Kapturek wykraczuje sie z mosznóm

W ni babówka, prezwórszt, piwo
Bo z niealka gymba krziwo
Cetle marki Algena
Bo ta jego babina
Na drogach je zawisło
Jak Janis od Joplina

Śmiało maszyruje sie
Po górach a po lesie

Tam na miydzce zastawił
Cygaretle zapolił
A legnył sie do trowy
Tranzistor wedla głowy
Hity roku posłóchoł
Nad chłapcami rozmyśloł

Viem, mal si plnú čiapku snou
Viem…

Do nieba sie zadziwoł
Rzecz ciekawóm uwidzioł
Wielki cygaro niebym leci
Naddźwiynkowóm rychłościóm
Gazeta sie mu wybawiła
Pershing! – migło mu głowóm

Silno explozyj, wielko chmura
Za tydziyń nigdzi żodno kura
Na dwórku kwokać nie beje
Ani Kapturek, bo gazmaska
Z pelerynóm dóma je

Bo ni ma radara…