Menu
A+ A A-

Zelený x černý

Aqva Silentia

E         H
Oba mají stejný cíl,
E      A H
jen cesty se liší,
však ze všeho, co si řeknou,
nedůvěra čiší.

Odporují ze všech sil
konsumnímu pressu,
nikdy se však neobléknou
do společných dresů.

  E     G   A  H  A
R: Zelený nevěří černému,
  děsí se zbytečných problémů;
  černý zelenému vytýká,
  že přihlíží, když se zatýká...

E    D  G
Zelený, černý...

Zelený je moudrý muž,
násilí se leká,
i když svět se řítí s kopce,
vyjednává, čeká.

Času zbývá málo už,
varuje nás černý,
nestojí tu jako ovce,
tvrdé pěsti věrný.

R: Zelený...

Vyzývám vás: hlavy své
dohromady dejte,
svoje síly roztříštěné
pevným poutem spojte,
jinak je to ztracené
a snadno vás smete
stádo loutek rozběsněné...
Měl jsem vás rád. Bděte.