Menu
A+ A A-

Sien und zeit

Aqva Silentia

Jen věci těžké do hloubky klesají,
život lehký, snadný,
jest povrchním žitím,
a ti, kdož stále jen slaví a plesají,
netuší, jak zrádný povrch může býti.

Jen ten, kdo trpěl nepřízní osudu,
kdo ví, že smrtí vše končí,
že nic netrvá věčně,
ten může se za sebou ohlédnout bez studu
a bez bázně hledět do očí té zubaté slečně.

Žádné hmotné statky ani státy,
žádné pomíjivé věci, šperky ani zlato,
to všechno je uboze málo,
jen DOBRO, PRAVDA, KRÁSA, LÁSKA a BYTÍ stojí za to,
aby se pro ně umíralo.