Menu
A+ A A-

Kterak ctnostně žíti

Aqva Silentia

K životu ctnostnému zapotřebí jest:

Slušným člověkem býti,
nikomu neškoditi,
rozum a cit mísiti
ve správném poměru.

Vlastní úsudek míti,
reklamě nevěřiti,
náležitě míniti
o každém jevu.

R:
Život v hříchu svědčí břichu,
nedej se jím svést,
kde duše strádá, pekla vláda jest.

Život ctnostný, ten je skvostný,
k němu se dej vést,
kdo k němu pílí, Bohu milý jest.

K životu ctnostnému ještě zapotřebí jest:

Zločiny vědy znáti,
v techniku nedoufati,
všechny síly dávati
do služeb Dobra.

O přírodu vždy dbáti,
na slabší si netroufati,
maso zvířat nebrati
už nikdy do úst.