Nasty

1TYM

Norur boryo hanullo twiyojwo ijoboryo nukimur jirojwo

(Danny) 
Mworago mudji jomma nadomolla mwor bwa ? 
Andamyon anundero morumyon morundero
YOU JUST SHUT UP AND LISTEN
Machi michin jijinchorom ullyophojin naui oechim !!! (HYE) 

CHECK IT ! Uri 1TYM manse mwordobare ? 
NOW IT'S THIRD TIME FO YO MOTHER E-E MIND
Burur khiji ? HELL YEAH gujo nega marheon
Gudero umjigyo nunchiboji margo IT'S ON

(BaekKyoung) 
Nomudo orenmane manna boebdon chamiji
Shikurowodo jigumun neshigani ni chamajwo ! 
Han phijur goro khungago, surojir tekajihe... Oni ? 
(nonun machyo !) (WHO'S NEXT ?) I'M NEXT
Nega hanbonshi jagheda hamyon yorgwang hane ! 
Nugunga jaku narur banghessosso, hayan noui waishyochu
Gugor nega jigesso, MIC jabgo inun nega guryesso. 

HYE-HA ! HYE~HYE-HA ! Shin ! Nan ! Nun ! Gu ! Man ! 
HYE-HO ! HYE~HYE-HO ! Mi ! Chi ! Ged ! Gu ! Man ! 
HYE-HA ! HYE~HYE-HA ! Shin ! Nan ! Nun ! Gu ! Man ! 
HYE-HO ! HYE~HYE-HO ! 

Men aphjug butho dwijokaji oenjogeso orun jokaji
HIP HOP jugiga doeja (HIP !! HIP !!!) 
Orun igon edurigon namjagon yojagon
HIP HOP jugiga doeja (HOP !! HOP !!) 

(Danny) 
Nomudo swibji swibjiman giphji jichin nemorirur
Shirhirsu doiji hanmadiro jarbge gandanhi marhe
SAY (MUSIC MAKES ME HISH) 
Bigaona nuniona DANCIN
Jordero momchuji anha jormumui heng jin
Nonanana tog gathun ponhan inseng deshin
Mwonga darajiryohan damyon khuge (CLASSIC) 

(Jin Hwan) 
YO ! Nophi do nophi naraboa jo sedurjocha
Borsuobge olla mangajyo bwa gugodo gakumun joha
Hogshi no honnado honja araso H E H E H E
Nado molla ! 

HYE-HA ! HYE~HYE-HA ! Shin ! Nan ! Nun ! Gu ! Man ! 
HYE-HO ! HYE~HYE-HO ! Mi ! Chi ! Ged ! Gu ! Man ! 
HYE-HA ! HYE~HYE-HA ! Shin ! Nan ! Nun ! Gu ! Man ! 
HYE-HO ! HYE~HYE-HO ! 

Iriro YO ! BRING IT ON YO ! 
Ajig 1 TYM do HERE WE GO YO ! 
Jemiro ! HERE WE GO YO ! 
Ajighan bondo ! HERE WE GO YO ! 
C'MON

HYE-HA ! HYE~HYE-HA ! Shin ! Nan ! Nun ! Gu ! Man ! 
HYE-HO ! HYE~HYE-HO ! Mi ! Chi ! Ged ! Gu ! Man ! 
HYE-HA ! HYE~HYE-HA ! Shin ! Nan ! Nun ! Gu ! Man ! 
HYE-HO ! HYE~HYE-HO !